Quản lý công trình nhằm đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình và mang lại hiệu quả kinh tế là nhu cầu tất yếu của mọi Tổng thầu và Nhà thầu thi công. Điểm mấu chốt giúp Tổng thầu và Nhà thầu thi công đạt được mục tiêu nói trên là: Kiểm soát tiến độ chặt chẽ, điều phối nguồn lực kịp thời, kiểm soát chi phí chặt chẽ, kiểm soát chất lượng theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động. Giải pháp quản lý thi công công trình chính là công cụ giúp Tổng thầu và Nhà thầu thi công quản lý công trình một cách hiệu quả!

Tính năng

Lợi ích

  • Quản lý công trình toàn diện, có hệ thống
  • Điều phối vật tư và thiết bị thi công kịp thời, hiệu quả
  • Tận dụng tối đa dữ liệu, tiết kiệm thời gian kiểm tra, đối chiếu
  • Kiểm soát tiến độ và nguồn lực trực quan
  • Quản lý chi phí và dòng tiền chặt chẽ
  • Quy trình quản lý linh động, khoa học, minh bạch